اخذ سوپر ویزای کانادا

مدارک لازم براي اخذ سوپر ويزاي کانادا
براي سوپر ويزا که مخصوص پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ است بايد موارد زير را  ارائه نماييد :
-    يک تعهدنامه از حمايت مالي شما از والدين يا پدر بزرگ و مادر بزرگ براي اقامت آنها در کانادا نوشته و امضا کرده
-    اثبات اين موضوع که ميزان درآمد شما بر اساس LICO براي تعداد کل افراد خانواده از جمله والدين بازديدکننده و پدر بزرگ و مادر بزرگ کافي و مناسب است
فراموش نکنيد که اطلاعاتي که در اين جا بيان شد تنها به عنوان راهنما است و به شما کمک مي کند که چگونه دعوت نامه خود را بنويسيد. بعضي از دفاتر ويزا ممکن است از شما درخواست کنند که دعوت نامه تان را نزد اسناد رسمي جهت امضا ببريد. 
 
چه کساني شرايط لازم جهت اخذ سوپر ويزا کانادا را ندارند؟
-    ساير اعضاي خانواده از جمله برادر، خواهر، عمو، عمه و ساير نسبت هاي خانوادگي مشمول اين ويزا نمي باشند.
-    والدين و پدر بزرگ و مادر بزرگ مهاجرين کانادا شامل اين ويزا نمي شوند، کساني که اقامت دائم دارند واجد شرايط هستند.
-    بازديدکنندگاني که قصد اقامت در کانادا را دارند واجد شرايط نيستند. اين ويزا براي بازديدکنندگاني که قصد دارند تنها به صورت موقت و براي مدت اقامت دو سال در نظر گرفته شده است. 
-    بازديدکنندگاني که بدون بيمه باشند يا در بيمه آن ها موارد توضيح داده شده مثل: مدت اعتبار، سقف پوشش بيمه اي لازم را ندارد واجد شرايط نيستند.
-    بازديدگنندگاني که به دلايلي در ويزاي توريستي آنها توضيح داده شده است که اجازه ورود به کشور کانادا را ندارند نمي توانند سوپر ويزا نيز دريافت نمايند.